Miljövarudeklarationer (EPD)

Vi verifierar EPDer inom det Danska, Norska och Internationella EPD-systemet både för byggprodukter och andra områden. Vi kan även stötta vid framtagning av EPD eller ge kortare utbildning för ert företag vad EPDer är och om det är rätt för er. Tillsammans med partners kan vi genomföra hela er EPD-process med beräkning och publicering.

Tjänster vi erbjuder:

  • Introduktion till EPDer genom kortare rådgivning
  • Stöd vid inköp/upphandling av LCA-kompetens för framtagning av EPD
  • Verifiering av EPDer i EPD-Norge, EPD Danmark och Internationella EPD-systemet
  • Framtagning av kompletta EPDer tillsammans med samarbetspartners