Livscykelanalys (LCA)

Med nära 15 års erfarenhet av LCA kan vi erbjuda stöd vid framtagning av såväl enskilda studier som att implementera ett systematiskt LCA-arbete i er organisation oavsett om det är endast klimat eller komplett LCA. Vi erbjuder även oberoende granskning utifrån flertalet standarder.

Tjänster vi erbjuder:

  • Rådgivning kring vilken typ av LCA ni behöver
  • Stöd vid inköp/upphandling av LCA-kompetens
  • Granskning av LCA enligt flertalet standarder
  • Genomförande av LCA-studier
    • Screening LCA – en förenklad studie, ofta vid produkt eller processutveckling för att identifiera nyckelpåverkan
    • Fullständig LCA – för kommunikation, som grund för andra studier eller vid komplexa system
    • Klimatstudier – allt från enkla beräkningar till fullständiga Carbon Footprint för kommunikation