Förebygga avfall!

Det händer mycket inom förebyggande av avfall just nu och senast ut är en väldigt bra vägledning för kommuner kring kommunikation av förebyggande: Så kan mängden avfall minska (naturvardsverket.se) där jag (hos tidigare arbetsgivare) varit med och tagit fram flera underlag genom åren som används.

Klimatpåverkan från att förebygga avfall kommer från Avfall Sverige rapporten: 2023:01/ Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner, uppdaterad 2022 – Avfall Sverige som har en väldigt praktisk excelfil för den kommun som vill beräkna klimatnyttan av att minska olika avfallsfraktioner.

Olika potentialer för minskat avfall, minskad klimatpåverkan och sparade kronor kom från en rapport jag var med och tog fram för Göteborgs stad: Minska avfallet med 30 procent, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad 2019 som även användes som underlag till 10 sätt att minska ditt avfall | Sopor.nu

På Matsvinnsdelen hänvisar man även till rapporten 2022:24/ Åtgärder för minskat matsvinn i hushåll – Avfall Sverige där jag var med i början av projektet och satte upp metoden för genomförande hur man kan testa och mäta åtgärder för förebyggande av matsvinn i hushåll.

Sist men inte minst hänvisas även till Avfall Sveriges verktygslåda för förebyggande där ”Pedagogiska fakta” är en del där jag tog fram underlaget (bakom inloggning på Förebyggande – Avfallshantering – Avfall Sverige)

Det finns dessutom fler inspirerande rapporter kring hur man minskar sin klimatpåverkan genom aatt köpa begagnat som jag var med och tog fram för Naturskyddsföreningen:Andra hand i första hand – Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se) samt specifikt kopplat till möbler Så här mycket minskar begagnade möbler din klimatpåverkan – Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se).

Det är inte helt lätt att räkna konsekvent på nyttan med förebyggande av avfall, men de flesta av dessa rapporter följer en metod som utvecklades för Göteborgs stad, Avfall Sverige och stiftelsen IVL redan 2011 när jag och mina kollegor på IVL beräknade nyttan med den nya kretsloppsparken Alelyckan Förebygga avfall med kretsloppsparker. Analys av miljöpåverkan. – IVL.se.