Miljökonsult

Våra miljökonsulttjänster inkluderar olika metoder att kvantifiera miljöpåverkan, genomföra avfallsutredningar, kartlägga och utreda övergång till mer cirkulära affärsmodeller. Utifrån era behov, kommande lagkrav och inte minst era kunders krav kan vi även rådge kring prioriteringar i miljöarbetet.

Med många års konsulterfarenhet har vi helt enkelt blivit bra på att lösa problem, stora som små, som hindrar er från att ställa om till en mer hållbar verksamhet och affärsmodell.

Några exempel på lösningar vi tagit fram genom åren är:

  • En underleverantör inom metallbearbetning till fordonsindustrin kan numera direkt på sina offerter skriva vilken klimatpåverkan som erbjuds från svensk respektive kinesisk tillverkning
  • Ett samverkansavtal gällande sprutor och kanyler mellan apotek och kommuner för att minska stickande avfall i restavfallet
  • En handbok för avfallsutrymmen vid bostäder och verksamheter
  • Ett praktiskt tillvägagångssätt för kommersiellt återbruk av byggprodukter för en grossist
  • Möjliggörande av säker återvinning av en hygienprodukt som var uttryckt förbjuden att återvinna
  • Utvärderat möjliga återvunna plastflöden för förpackningar
  • Beräknat nyttan av 30 praktiska råd för hur en Göteborgare kan minska sitt avfall
  • Tagit fram underlag för passersystem och säkerhet på återvinningscentraler