Rådgivning

Hållbarhet kan vara lönsamt, men kan också innebära risker och onödiga kostnader om man fokuserar på fel frågor. Vi har mångårig erfarenhet av rådgivning till hållbarhetschefer och företagsledare kring vilka frågor som behöver prioriteras och vilka som mest är hyllvärmare. Vi kan också hjälpa dig att välja en bättre konsult inom områdena LCA, EPD och klimatberäkning. Rådgivning kan vara allt från några timmar till ett längre löpande stöd till er verksamhet.

Tjänster vi erbjuder:

  • Kortare rådgivning kring LCA, EPD, klimatberäkningar och vilka miljöaspekter som är viktigast för er
  • Löpande stöd och rådgivning kring miljöberäkning av produktutveckling
  • Rådgivning kring miljökommunikation baserad på LCA utifrån ICCs riktlinjer
  • Stöd vid val av konsult för framtagning av LCA

Vi erbjuder inte rådgivning inom social hållbarhet, men kan gärna rekommendera andra duktiga konsulter inom detta område.