Cirkulär produktutveckling

Cirkulär produktutveckling kan även beskrivas som framtidssäkring av företag. Med ökade miljökrav får traditionella produkter och tjänster allt svårare att konkurrera. Vi har erfarenhet av miljöstöd vid cirkulär produktutveckling utifrån både screening-LCA och 10-R och kan operativt stötta era produkt- och tjänsteutvecklare för att undvika felsteg både tidigt och sent i utvecklingsprocessen.

Tjänster vi erbjuder:

  • Löpande miljöstöd vid produktutveckling
  • Screening LCA
  • Framtagning av systematik för miljöaspekter i produktutveckling
  • Stöd vid val av konsulter.

Vi erbjuder inte rådgivning inom social hållbarhet, men kan gärna rekommendera andra duktiga konsulter inom detta område.