Avfall Sverige

Dalemarken är numera Associerad medlem i Avfall Sverige och ser fram emot att stötta deras vision ”Det finns inget avfall”