Massbalans i LCA

Ett relativt nytt populärt begrepp inom LCA är massbalans. Egentligen är det en återanvändning av ett uttryck med en ny innebörd vilket förvirrar än mer då det tidigare var ett sätt att kontrollera att en LCA hade lika mycket in i systemet. Men nu avses att man hanterar vissa flöden likadant som man inom EPDer länge gjort med ursprungsmärkt el (grön el). Om man har 5% biobaserad råvara räknar man inte längre att produkten har 5% biobaserad råvara utan man säljer 5% av produkterna som 100% biobaserad råvara, som exempel.

I vissa kretsar är detta helt accepterat, men i många inklusive EPDer är det helt enkelt inte tillåtet. EPD-systemens paraplyorganisation Ecoplatform har valt att endast acceptera det i ”pilotprojekt” och utan deras logotyp, men i grundregel är det alltså inte okej i en EPD. Men det är ju som grön el kan man lätt resonera. Då borde det vara okej även för annat?

Nja, det finns trots allt några tydliga skillnader:

  • El är el oavsett vad den är gjord av i de flesta praktiska hänseenden, men material har i regel i viss kvalitet och vissa produkter kan inte göras av biobaserad råvara eller av återvunnen råvara av olika skäl. Att då ändå låtsas som att kvaliteten är samma, blir lite tokigt.
  • Elens ursprungsmärkning kontrolleras i en transparent och spårbar kedja, vilket sällan är fallet för massbalans.

Läs ECO Platforms beslut på https://www.linkedin.com/posts/eco-platform-aisbl_eco-platforms-decision-on-mass-balance-approach-activity-7026572567620571136-XlmX?