ALIGNED LCA Methodology Workshop

David deltar i ALIGNED LCA Methodology Workshop om metoder för att beräkna LCA på biobaserade produkter.