Teknisk kommitte EPD Danmark

David deltar i tekniska kommittén för EPD Danmark