• Förebygga avfall!

    Det händer mycket inom förebyggande av avfall just nu och senast ut är en väldigt bra vägledning för kommuner kring kommunikation av förebyggande: Så kan mängden avfall minska (naturvardsverket.se) där jag (hos tidigare arbetsgivare) varit med och tagit fram flera underlag genom åren som används. Klimatpåverkan från att förebygga avfall kommer från Avfall Sverige rapporten:…

  • Projekt

    I menyn till höger hittar du exempel på projekt som vi varit med och genomfört.