Avfall Sveriges årsmöte

David deltar i Avfall Sveriges årsmöte i Malmö.